Old publications

Old publications for Switzerland

WA 023
English
12.00 CHF
 
 
WA 023
German
12.00 CHF
 
 
WA 023
French
12.00 CHF
 
 
WA 022
English
12.00 CHF
 
 
WA 022
German
12.00 CHF
 
 
WA 022
French
12.00 CHF
 
 
WA 021
English
12.00 CHF
 
 
WA 021
German
12.00 CHF
 
 
WA 021
French
12.00 CHF
 
 
WA 020
English
12.00 CHF
 
 
WA 020
German
12.00 CHF
 
 
WA 020
French
12.00 CHF
 
 
WA 019
English
12.00 CHF
 
 
WA 019
German
12.00 CHF
 
 
WA 019
French
12.00 CHF
 
 
WA 018
English
12.00 CHF
 
 
WA 018
German
12.00 CHF
 
 
WA 018
French
12.00 CHF
 
 
WA 017
English
12.00 CHF
 
 
WA 017
German
12.00 CHF
 
 
WA 017
French
12.00 CHF
 
 
WA 016
English
12.00 CHF
 
 
WA 016
German
12.00 CHF
 
 
WA 016
French
12.00 CHF
 
 
WA 015
English
12.00 CHF
 
 
WA 015
German
12.00 CHF
 
 
WA 015
French
12.00 CHF
 
 
WA 014
French
12.00 CHF
 
 
WA 014
German
12.00 CHF
 
 
WA 014
English
12.00 CHF
 
 
WA 013
French
12.00 CHF
 
 
WA 013
German
12.00 CHF
 
 
WA 013
English
12.00 CHF
 
 
WA 012
French
12.00 CHF
 
 
WA 012
German
12.00 CHF
 
 
WA 012
English
12.00 CHF
 
 
WA 011
French
12.00 CHF
 
 
WA 011
German
12.00 CHF
 
 
WA 011
English
12.00 CHF
 
 
WA 010
French
12.00 CHF
 
 
WA 010
German
12.00 CHF
 
 
WA 010
English
12.00 CHF
 
 
WA 009
French
12.00 CHF
 
 
WA 009
German
12.00 CHF
 
 
WA 009
English
12.00 CHF
 
 
WA 008
French
12.00 CHF
 
 
WA 008
German
12.00 CHF
 
 
WA 008
English
12.00 CHF
 
 
WA 007
French
12.00 CHF
 
 
WA 007
German
12.00 CHF
 
 
WA 007
English
12.00 CHF
 
 
WA 006
French
12.00 CHF
 
 
WA 006
German
12.00 CHF
 
 
WA 006
English
12.00 CHF
 
 
WA 005
French
12.00 CHF
 
 
WA 005
German
12.00 CHF
 
 
WA 005
English
12.00 CHF
 
 
WA 004
French
12.00 CHF
 
 
WA 004
German
12.00 CHF
 
 
WA 004
English
12.00 CHF
 
 
WA 003
French
12.00 CHF
 
 
WA 003
German
12.00 CHF
 
 
WA 003
English
12.00 CHF
 
 
WA 002
French
12.00 CHF
 
 
WA 002
German
12.00 CHF
 
 
WA 002
English
12.00 CHF
 
 
WA 001
French
12.00 CHF
 
 
WA 001
German
12.00 CHF
 
 
WA 001
English
12.00 CHF
 
 

Old publications for the European Union

WA 023
English
14.00
 
 
WA 023
German
13.00
 
 
WA 023
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 022
English
14.00
 
 
WA 022
German
13.00
 
 
WA 022
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 021
English
14.00
 
 
WA 021
German
13.00
 
 
WA 021
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 020
English
14.00
 
 
WA 020
German
13.00
 
 
WA 020
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 019
English
14.00
 
 
WA 019
German
13.00
 
 
WA 019
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 018
English
14.00
 
 
WA 018
German
13.00
 
 
WA 018
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 017
English
14.00
 
 
WA 017
German
13.00
 
 
WA 017
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 016
English
14.00
 
 
WA 016
German
13.00
 
 
WA 016
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 015
English
14.00
 
 
WA 015
German
13.00
 
 
WA 015
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 014
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 014
German
13.00
 
 
WA 014
English
14.00
 
 
WA 013
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 013
German
13.00
 
 
WA 013
English
14.00
 
 
WA 012
French
13.00
 

Shipping costs included.

 
WA 012
German
13.00
 
 
WA 012
English
14.00
 
 
WA 011
French
13.00
 
 
WA 011
German
13.00
 
 
WA 011
English
13.00
 
 
WA 010
French
13.00
 
 
WA 010
German
13.00
 
 
WA 010
English
13.00
 
 
WA 009
French
13.00
 
 
WA 009
German
13.00
 
 
WA 009
English
13.00
 
 
WA 008
French
13.00
 
 
WA 008
German
13.00
 
 
WA 008
English
13.00
 
 
WA 007
French
13.00
 
 
WA 007
German
13.00
 
 
WA 007
English
13.00
 
 
WA 006
French
13.00
 
 
WA 006
German
13.00
 
 
WA 006
English
13.00
 
 
WA 005
French
13.00
 
 
WA 005
German
13.00
 
 
WA 005
English
13.00
 
 
WA 004
French
13.00
 
 
WA 004
German
13.00
 
 
WA 004
English
13.00
 
 
WA 003
French
13.00
 
 
WA 003
German
13.00
 
 
WA 003
English
13.00
 
 
WA 002
French
13.00
 
 
WA 002
German
13.00
 
 
WA 002
English
13.00
 
 
WA 001
French
13.00
 
 
WA 001
German
13.00
 
 
WA 001
English
13.00
 
 

Old publications for the USA and Canada

WA 023
English
15.00 US$
 
 
WA 023
German
15.00 US$
 
 
WA 023
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 022
English
15.00 US$
 
 
WA 022
German
15.00 US$
 
 
WA 022
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 021
English
15.00 US$
 
 
WA 021
German
15.00 US$
 
 
WA 021
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 020
English
15.00 US$
 
 
WA 020
German
15.00 US$
 
 
WA 020
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 019
English
15.00 US$
 
 
WA 019
German
15.00 US$
 
 
WA 019
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 018
English
15.00 US$
 
 
WA 018
German
15.00 US$
 
 
WA 018
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 017
English
15.00 US$
 
 
WA 017
German
15.00 US$
 
 
WA 017
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 016
English
15.00 US$
 
 
WA 016
German
15.00 US$
 
 
WA 016
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 015
English
15.00 US$
 
 
WA 015
German
15.00 US$
 
 
WA 015
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 014
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 014
German
15.00 US$
 
 
WA 014
English
15.00 US$
 
 
WA 013
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 013
German
15.00 US$
 
 
WA 013
English
15.00 US$
 
 
WA 012
French
15.00 US$
 

Shipping costs included.

 
WA 012
German
15.00 US$
 
 
WA 012
English
15.00 US$
 
 
WA 011
French
15.00 US$
 
 
WA 011
German
15.00 US$
 
 
WA 011
English
15.00 US$
 
 
WA 010
French
15.00 US$
 
 
WA 010
German
15.00 US$
 
 
WA 010
English
15.00 US$
 
 
WA 009
French
15.00 US$
 
 
WA 009
German
15.00 US$
 
 
WA 009
English
15.00 US$
 
 
WA 008
French
15.00 US$
 
 
WA 008
German
15.00 US$
 
 
WA 008
English
15.00 US$
 
 
WA 007
French
15.00 US$
 
 
WA 007
German
15.00 US$
 
 
WA 007
English
15.00 US$
 
 
WA 006
French
15.00 US$
 
 
WA 006
German
15.00 US$
 
 
WA 006
English
15.00 US$
 
 
WA 005
French
15.00 US$
 
 
WA 005
German
15.00 US$
 
 
WA 005
English
15.00 US$
 
 
WA 004
French
15.00 US$
 
 
WA 004
German
15.00 US$
 
 
WA 004
English
15.00 US$
 
 
WA 003
French
15.00 US$
 
 
WA 003
German
15.00 US$
 
 
WA 003
English
15.00 US$
 
 
WA 002
French
15.00 US$
 
 
WA 002
German
15.00 US$
 
 
WA 002
English
15.00 US$
 
 
WA 001
French
15.00 US$
 
 
WA 001
German
15.00 US$
 
 
WA 001
English
15.00 US$